เกลียดตัวเอง

Home / เนื้อเพลงไทย / เกลียดตัวเอง

เจ็บนักครั้งนี้ใจที่มีฉันแทบพัง
เธอมาทิ้งขว้างอย่างรุนแรง
ให้ใจเธอไปไม่แม้เคยคิดระแวง
ผ่านมาเธอแกล้งมีใจ
กว่าจะรู้ก็สายไป
หักห้ามใจไว้ไม่ทัน
เมื่อไม่รัก ไม่รักกัน
ช่วยฆ่าฉันทีได้ไหม
ฉันอยากไป
ฉันอยากไป
ฉันอยากไป
ไกลจากเธอ
อยากจะไปไม่ขอเจอ
เจอะหน้าเธอ คนใจร้าย
ฉันอยากตาย
เกลียดตัวเราเอง
ที่คอยทำดีเรื่อยมา
คอยเป็นเหมือนหมารับใช้เธอ
ชาติหน้าฉันท์ใด
ขออย่าตามมาพบเจอ
ลาทีนะเออ ลาจากไกล
กว่าจะรู้ก็สายไป
หักห้ามใจไว้ไม่ทัน
เมื่อไม่รัก ไม่รักกัน
ช่วยฆ่าฉันทีได้ไหม
ฉันอยากไป
ฉันอยากไป
ฉันอยากไป
ไกลจากเธอ
อยากจะไปไม่ขอเจอ
เจอะหน้าเธอ คนใจร้าย
ฉันอยากตาย
เกลียดตัวเราเอง
ที่คอยทำดีเรื่อยมา
คอยเป็นเหมือนหมารับใช้เธอ
ชาติหน้าฉันท์ใด
ขออย่าตามมาพบเจอ
ลาทีนะเออ ลาจากไกล
กว่าจะรู้ก็สายไป
หักห้ามใจไว้ไม่ทัน
เมื่อไม่รัก ไม่รักกัน
ช่วยฆ่าฉันทีได้ไหม
ฉันอยากไป
ฉันอยากไป
ฉันอยากไป
ไกลจากเธอ
อยากจะไปไม่ขอเจอ
เจอะหน้าเธอ คนใจร้าย
ฉันอยากตาย
ฉันอยากตาย
ฉันอยากตาย
อื้อ..อือ..อื้อ………
ฉันอยากตาย