อย่าให้เขารู้

Home / เนื้อเพลงไทย / อย่าให้เขารู้

โลกกลมแท้แท้
ที่เธอและเขา
ได้มาพบฉันในวันนี้
สิ่งที่ฉันเห็น
สิ่งที่รับรู้
อยากบอกว่าเขา
เป็นคนดี
ดูแลเธอได้
มากกว่าฉัน
อ่อนโยนและเข้าใจ
ฉันยอม
ถ้าเธอเลือกคนนี้
อย่าให้เขารู้
รู้ว่าเราน่ะเคยรักกัน
บอกเขาว่าฉัน
เหมือนทุกคนที่เธอเจอ
อย่าให้เขารู้
คนคน นี้มันยังมีใจให้เธอ
อย่าเลย เธอไม่พูดเลยดีกว่า
ก่อนได้พบเขา
เกลียดเขาแค่ไหน
ที่เป็นฝันร้ายสำหรับฉัน
แต่พอได้เห็น
ต้องยอมรับรู้
ว่าเธอและเขา คู่กัน
ดูแลเธอได้
มากกว่าฉัน
อ่อนโยนและเข้าใจ
ฉันยอม
ถ้าเธอเลือกคนนี้
อย่าให้เขารู้
รู้ว่าเราน่ะเคยรักกัน
บอกเขาว่าฉัน
เหมือนทุกคนที่เธอเจอ
อย่าให้เขารู้
คนคนนี้มันยังมีใจให้เธอ
อย่าเลย เธอไม่พูดเลยดีกว่า
ดูแลเธอได้
มากกว่าฉัน
อ่อนโยนและเข้าใจ
ฉันยอม
ถ้าเธอเลือกคนนี้
อย่าให้เขารู้
รู้ว่าเราน่ะเคยรักกัน
บอกเขาว่าฉัน
เหมือนทุกคนที่เธอเจอ
อย่าให้เขารู้
คนคนนี้มันยังมีใจให้เธอ
อย่าเลย เธอไม่พูดเลยดีกว่า
อย่าเลย เธอไม่พูดเลยดีกว่า