หลับให้สบาย – สมชาย นิลศรี

Home / เนื้อเพลงไทย / หลับให้สบาย – สมชาย นิลศรี

นายวิเชียร เฉลิมกิจอุทัย
นายสมาน เอียงมา
นายสมพร พงษ์พันยวิริยา
นายมรุดี กาลี
นายโกศล พันธ์สืบน้อย
เด็กชายน้อยจักรินทร์ เอียงมา

ประชาชนผู้บริสุทธิ์ เหตุใดมนุษย์เล่าจึงทำร้ายกัน
เราคนไทยด้วยกัน เราฆ่ากันทำไม…

ขอให้ดวงวิญญาณทั้ง 6 สู่สรวงสวรรค์
หลับอยู่บนนั้นให้สบาย…
หมดทุกข์หมดโศก เรื่องราวเหตุร้าย
จงหลับให้สบาย อยู่บนนั้น.. บนสรวงสวรรค์

ชีวิตใคร ใครก็รัก….
ไม่มีใคร อยากตาย…

ประชาชนผู้บริสุทธิ์ เหตุใดมนุษย์เล่าจึงทำร้ายกัน
เราคนไทยด้วยกัน เราฆ่ากันทำไม…

ขอให้ดวงวิญญาณทั้ง 6 สู่สรวงสวรรค์
หลับอยู่บนนั้นให้สบาย…
หมดทุกข์หมดโศก เรื่องราวเหตุร้าย
จงหลับให้สบาย อยู่บนนั้น.. บนสรวงสวรรค์