สายล่อฟ้า

Home / เนื้อเพลงไทย / สายล่อฟ้า

ไม่เคยกลัวฝน และไม่กลัวฟ้า
ยืนบนที่สูง สูงเท่ากับฟ้า
แปลบปลาบสำแสง ทะแยงเป็นทาง
ยืนตรงเข้าขวาง ขวางทางผู้เดียว

อยู่อย่างไม่กลัว มืดมัวจากฟ้า
ยืนอยู่อย่างนี้ เมื่อมีฝนมา
แปลบปลาบลำแสง ทะแยงเป็นทาง
ยืนตรงเข้าขวาง ขวางทางผู้เดียว

เป็นสายล่อฟ้า ลุกขึ้นอยู่เหนือคนอื่น อยู่บนหลังคา
สายล่อฟ้า ลุกขึ้นสู้รับคำขู่ อยู่บนหลังคา
สายล่อฟ้า ลุกขึ้นสู้รับคำขู่ สายล่อฟ้า

อยู่ห่างไกลสายตา ไกลจน น้อยคนจะเห็น
ไม่อยากจะคิดคิดมาเป็น ล้อเล่นกับฟ้า
อยู่ห่างไกลสายตาไกลจน น้อยคนจะเป็น

สายล่อฟ้า ลุกขึ้นอยู่เหนือคนอื่น อยู่บนหลังคา
สายล่อฟ้า ลุกขึ้นสู้รับคำขู่ อยู่บนหลังคา

เป็นสายล่อฟ้า ลุกขึ้นอยู่เหนือคนอื่น
สายล่อฟ้า ลุกขึ้นสู้รับคำขู่

เป็นสายล่อฟ้า ลุกขึ้นอยู่เหนือคนอื่น อยู่บนหลังคา
สายล่อฟ้า ลุกขึ้นสู้รับคำขู่ อยู่บนหลังคาสายล่อฟ้า