รำวงสงกรานต์หวานใจ

Home / เนื้อเพลงไทย / รำวงสงกรานต์หวานใจ

(พร้อม) มาละโหวยมาละวา มาซิมาเรามารื่นรมย์
สุขสมชมชื่น รื่นเริงสุขสำราญ
สุขสันต์วันสงกรานต์
หนุ่มสาวชาวบ้านสุขสำราญแบบไทย
เอ้า มาละโหวยมาละวา มาซิมาเรามารื่นรมย์
สุขสมชมชื่น รื่นเริงสุขสำราญ
สุขสันต์วันสงกรานต์
หนุ่มสาวชาวบ้านสุขสำราญแบบไทย

(ช.) เอ๊ยเจ้าดอกเอ๋ย เจ้าดอกบุษบก
เดี๋ยวก็ย่างเข้าเดือนหก ฟ้าพรำฝนตก อกหนาวเอย

(หมู่ ช.) ฟ้าจะพรำฝนจะตก ฉันอยากจะกกเจ้าสาวเอย

(ดนตรี)

(ช.) สงกรานต์หวานชื่นชีวิต ให้พี่ได้พิศวาสทรามวัย
หนองหารธารน้ำถึงจะเย็นฉ่ำละไม่ล้ำแก้วใจฝนจะมาช้าอยู่ไย
กลัวเจ้าหนาวใจหรอกนวลเอย

(หมู่ ช.) ฝนจะมาช้าอยู่ไย กลัวเจ้าหนาวใจหรอกนวลเอย

(ญ.) เอ๊ยเจ้าดอกเอ๋ย
เจ้าดอกบุษบกถึงฟ้าพรำฝนจะตก
น้องไม่วิตกอกหนาวเอย

(หมู่ ญ.) ฟ้าจะพรำฝนจะตก น้องไม่หนาวอกหรอกพี่เอย

(ดนตรี)

(ญ.) ได้ฟังวาจาพี่มาเสนอ
น้องกลัวพี่เพ้อไม่จริงจังรักง่ายดังสายฟ้าแลบ
น้องกลัวจะแสบใจภายหลัง
พอสิ้นเดือนหกฝนฟ้าไม่ตกพี่ก็ชังโอ้เจ้าทองพันชั่ง
เดี๋ยวจะผิดหวังกลับมา

(หมู่ ญ.) โอ้เจ้าทองพันชั่ง เดี๋ยวจะผิดหวังกลับมา

(ช.) เอ๊ยเจ้าดอกเอ๋ย
เจ้าดอกบุษบกเดี๋ยวก็ย่างเข้าเดือนหก
ฟ้าพรำฝนตก
อกหนาวเอย

(หมู่ ช.) ฟ้าจะพรำฝนจะตก ฉันอยากจะกกเจ้าสาวเอย

(ดนตรี)

(ช.) ทั้งใจและปากตรงกันใช่พี่เสกสรรปั้นวาจาเดือนหกหน้าฝน
รักเจ้าหน้ามนล้นในอุราแม้ถ้าพี่เป็นสายฟ้า
ฟ้าพี่จะผ่าอุราน้องเอย

(หมู่ ช.) แม้ถ้าพี่เป็นสายฟ้า
ฟ้าพี่จะผ่าอุราน้องเอย

(ญ.) เอ๊ยเจ้าดอกเอ๋ย
เจ้าดอกบุษบกถึงฟ้าพรำฝนจะตก
น้องไม่วิตกอกหนาวเอย

(หมู่ ญ.) ฟ้าจะพรำฝนจะตก
น้องไม่หนาวอกหรอกพี่เอย

(ดนตรี)

(ญ.) ผู้ชายพายเรือน้องเบื่อพิลึก
เหมือนโคหนุ่มฮึกคึกคะนองรักพี่ฉ้อฉลเหมือนคนป่าเพียงได้เห็นหน้าจะมาจองแม้พี่รักจริงมิใช่หวังอิงแอบลองน้องยังมีเจ้าของ
เจ้าของของน้องคือพ่อนั่นไง

(หมู่ ญ.) น้องยังมีเจ้าของ
เจ้าของของน้องคือพ่อนั่นไง

(ช.) เอ๊ยเจ้าดอกเอ๋ย
เจ้าดอกบุษบกเดี๋ยวก็ย่างเข้าเดือนหก
ฟ้าพรำฝนตก
อกหนาวเอย

(หมู่ ช.) ฟ้าจะพรำฝนจะตก
ฉันอยากจะกกเจ้าสาวเอย

(ดนตรี)

(ช.) น้ำคำแสนด่ำดื่มจิต
เจ้าพูดให้คิดปริศนาเอยยอดหญิงมิ่งมิตร
ขอพี่ชื่นชิดละไม่คิดหลอกเชยขอมอบตัวเป็นลูกเขย
ขอตัวเจ้าเลยจากพ่อตา

(หมู่ ช.) ขอมอบตัวเป็นลูกเขย
ขอตัวเจ้าเลยจากพ่อตา

(พร้อม) เอ๊ยเจ้าดอกเอ๋ย
เจ้าดอกบัวบานรักกันในวันสงกรานต์
แสนจะซาบซ่านสะท้านใจรักกันในวันสงกรานต์
น้องพี่ซาบซ่านหวานใจ