รักนิรันดร์

Home / เนื้อเพลงไทย / รักนิรันดร์

ใจส่งถึงใจเธอมือจับกันไว้มองตาแล้วเข้าใจไม่ต้องเอ่ยคำเดินเกี่ยวแขนกันไปถ่ายทอดความรักจงอย่าสนใจใครฉันอยู่ใกล้เธอเปี่ยมด้วยความรัก…ต่อเธอ…ขอ…ให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้นอยู่ตลอดกาลขอ…ให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นรักนิรันดร์คืนเปลี่ยนแม้วันผ่านกาลเปลี่ยนปรวนแปรรักเรามั่นคงแน่มิเปลี่ยนแปรไปเราหล่อหลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกันคงจะไม่มีวันเหินห่างกันไกลเปี่ยมด้วยความรัก…ต่อเธอ…ขอ…ให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้นอยู่ตลอดกาลขอ…ให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นรักนิรันดร์ขอ…ให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้นอยู่ตลอดกาลขอ…ให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นรักนิรันดร์เปี่ยมด้วยความรัก…ต่อเธอ…ขอ…ให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้นอยู่ตลอดกาลขอ…ให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นรักนิรันดร์ขอ…ให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้นอยู่ตลอดกาลขอ…ให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นรักนิรันดร์