รักคืออะไรนะ

Home / เนื้อเพลงไทย / รักคืออะไรนะ

อะไรไม่รู้
เรื่องความรัก
สุขใจไม่นาน
สักพักก็เสียใจ
จะทำอะไร
ก็หวั่นไหว
จะต้องเดือดร้อน
กับมันซะเรื่อยเลย
ไม่มีรัก
ก็ต้องแอบเหงา
ถ้ารักเขา
แล้วเขาไม่รักก็กลุ้มใจ
ยิ่งคาดหวัง
ก็ยิ่งเหนื่อยใจ
พอเฉยเฉยเมื่อไหร่
รักกลับวิ่งมาทักทาย
รักมันคืออะไรนะ
รักช่างดูวกวน
ก็เดี๋ยวทำใจร้อนรน
เดี๋ยวก็กลายเป็นชื่นใจ
รักมันคืออะไรนะ
ฉันยังไม่แน่ใจ
ยิ่งเจอก็ยิ่งมีหลากหลาย
ไม่เห็นเข้าใจ
ซักนิดเลย
ที่ใดมีรัก ก็มีทุกข์
อาจเป็นเรื่องจริง
แต่ยังไม่แน่ใจ
จะเป็นยาพิษ
หรือดอกไม้
จะเป็นอะไร
ก็ยังไม่ตายตัว
ไม่มีรัก
ก็ต้องแอบเหงา
ถ้ารักเขา
แล้วเขาไม่รักก็กลุ้มใจ
ยิ่งคาดหวัง
ก็ยิ่งเหนื่อยใจ
พอเฉยเฉยเมื่อไหร่
รักกลับวิ่งมาทักทาย
รักมันคืออะไรนะ
รักช่างดูวกวน
ก็เดี๋ยวทำใจร้อนรน
เดี๋ยวก็กลายเป็นชื่นใจ
รักมันคืออะไรนะ
ฉันยังไม่แน่ใจ
ยิ่งเจอก็ยิ่งมีหลากหลาย
ไม่เห็นเข้าใจ
ซักนิดเลย
ไม่มีรัก
ก็ต้องแอบเหงา
ถ้ารักเขา
แล้วเขาไม่รักก็กลุ้มใจ
ยิ่งคาดหวัง
ก็ยิ่งเหนื่อยใจ
พอเฉยเฉยเมื่อไหร่
รักกลับวิ่งมาทักทาย
รักมันคืออะไรนะ
รักช่างดูวกวน
ก็เดี๋ยวทำใจร้อนรน
เดี๋ยวก็กลายเป็นชื่นใจ
รักมันคืออะไรนะ
ฉันยังไม่แน่ใจ
ยิ่งเจอก็ยิ่งมีหลากหลาย
ไม่เห็นเข้าใจ
ซักนิดเลย
รักมันคืออะไรนะ
รักช่างดูวกวน
ก็เดี๋ยวทำใจร้อนรน
เดี๋ยวก็กลายเป็นชื่นใจ
รักมันคืออะไรนะ
ฉันยังไม่แน่ใจ
ยิ่งเจอก็ยิ่งมีหลากหลาย
ไม่เห็นเข้าใจ
ซักนิดเลย