รักคือรัก

Home / เนื้อเพลงไทย / รักคือรัก

เนื้อเพลง รักคือรัก เชื่อไม่เชื่อไม่รู้จะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้
กับคำที่ฉันได้บอก
ชอบไม่ชอบไม่รู้
เธอชอบไม่ชอบไม่รู้
ก็บอกไป
คำอะไรดีดี หนึ่งคำที่มันดีดี
ไม่เคยเอาไปให้ใคร
ให้เธอคนเดียว ให้ฟังคนเดียว
ก็พอแล้ว
ที่ฉันชอบมาพูดบ่อยบ่อย
ฉันไม่ได้มาพูดหลอกหลอก
จะจริงไม่จริง
ก็ไม่ต้องสาบานหรอก
เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร
แค่ลองถาม
หัวใจเธอดู
แต่อย่าเบื่อกันนะ
บอกว่ารักแปลว่ารัก
ก็ฉันคัดมันมาให้เธอ
อยากให้เพราะ อยากให้ซึ้ง
ให้เธอได้ถูกใจ
บอกว่ารักก็คือรัก
ก็ฉันคัดมาเองด้วยใจ
ฉันรู้ตัวดี ไม่ได้ละเมอแน่นอน
ให้ฉันพูดซ้ำซ้ำ จะให้ฉันพูดซ้ำซ้ำ
ก็ยังเป็นจริงทุกคำ
ฉันก็ไม่ได้เพ้อและฉันก็ไม่ได้ฝัน
ที่บอกไป
แค่ได้รับได้รู้ให้เธอได้รับได้รู้
ว่ามันจุกอยู่ข้างใน
ถ้าไม่ได้บอก ฉันคงอึดอัด
อยู่อย่างนี้
ที่ฉันชอบมาพูดบ่อยบ่อย
ฉันไม่ได้มาพูดหลอกหลอก
จะจริงไม่จริง
ก็ไม่ต้องสาบานหรอก
เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร
แค่ลองถามหัวใจเธอดู
แต่อย่าเบื่อกันนะ
บอกว่ารักแปลว่ารัก
ก็ฉันคัดมัน
มาให้เธอ
อยากให้เพราะ อยากให้ซึ้ง
ให้เธอได้ถูกใจ
บอกว่ารักก็คือรัก ก็ฉันคัดมาเอง
ด้วยใจ
ฉันรู้ตัวดี ไม่ได้ละเมอแน่นอน
ที่ฉันชอบมาพูดบ่อยบ่อย
ฉันไม่ได้มาพูดหลอกหลอก
จะจริงไม่จริง
ก็ไม่ต้องสาบานหรอก
เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร
แค่ลองถาม
หัวใจเธอดู
แต่อย่าเบื่อกันนะ
บอกว่ารักแปลว่ารัก
ก็ฉันคัดมันมาให้เธอ
อยากให้เพราะ อยากให้ซึ้ง
ให้เธอได้ถูกใจ
บอกว่ารักก็คือรัก
ก็ฉันคัดมาเองด้วยใจ
ฉันรู้ตัวดี ไม่ได้ละเมอแน่นอน
บอกว่ารักแปลว่ารัก
ก็ฉันคัดมันมาให้เธอ
อยากให้เพราะ อยากให้ซึ้ง
ให้เธอได้ถูกใจ
บอกว่ารักก็คือรัก
ก็ฉันคัดมาเองด้วยใจ
ฉันรู้ตัวดีไม่ได้ละเมอแน่นอน