พ่อฉันเป็นตำรวจ – เสก โลโซ

Home / เนื้อเพลงไทย / พ่อฉันเป็นตำรวจ – เสก โลโซ

พ่อฉันเป็นตำรวจไล่กรวดผู้ร้าย เป็นข้าราชการไทยเงินเดือนน้อย
ดูแลความสงบสุขเรียบร้อย ถึงแม้เงินเดือนน้อยก็ส่งลูกๆ เรียนจบ

เป็นตำรวจดีไม่กินสินบน มีความอดทนและมีศักดิ์ศรี ไม่เคยเลียนาย ให้ได้ดิบดีที่เป็นอยู่นี้ก็เพราะฝีมือทั้งหมด

พ่อฉันเป็นตำรวจไล่กรวดผู้ร้าย เป็นข้าราชการไทยเงินเดือนน้อย
ดูแลความสงบสุขเรียบร้อย ถึงแม้เงินเดือนน้อยก็ส่งลูกๆ เรียนจบ

รับใช้ประชาชนด้วยความสื่อตรง จิตใจมั่นคงในคุณธรรม ตาสีตาสา ปู่แดงย่าดำ ที่พ่อฉันทำให้เกียรติทุกคนเท่ากัน

เป็นคนไทยคือกันนั้นแระ รักเมืองไทยเหมือนเธอรักฉันถูกหรือผิดว่าตามสถานะการณ์ไม่เคยแบ่งชั้น

พ่อฉันรับใ้ช้ประชา

พ่อฉันเป็นตำรวจไล่กรวดผู้ร้าย เป็นข้าราชการไทยเงินเดือนน้อย
ดูแลความสงบสุขเรียบร้อย ถึงแม้เงินเดือนน้อยก็ส่งลูกๆ เรียนจบ

พ่อฉันเป็นตำรวจไล่กรวดผู้ร้าย เป็นข้าราชการไทยเงินเดือนน้อย
ดูแลความสงบสุขเรียบร้อย ถึงแม้เงินเดือนน้อยก็ส่งลูกๆ เรียนจบ