พลาดไปเอง

Home / เนื้อเพลงไทย / พลาดไปเอง

เหมือนเดาได้ถูก เหมือนดูว่าเข้าใจ
ทีแท้ ก็คิดไปเองหมดเลย
ความจริง ที่ฉันเป็น คือทางผ่านเธอเฉยๆ
อยู่ท้ายๆ หัวใจ

ที่เธอให้มา ช่างดูเหมือนมีใจ
แต่แล้ว มันไม่เป็นไปอย่างนัน
ที่เธอทำให้ใคร ก็เป็นอย่างทำให้ฉัน
ไม่ต่างกันเท่าไหร่

อ่านใจเธอพลาดจริงๆ ก็หวังเกินไป
สุดท้ายกลายเป็นฉันเข้าใจผิด
ตกลงคือคิดไปเอง อ่านเกมพลาดไปเอง
ก็ฉัน จะไปโทษใคร

คาดเอาไว้ผิด คิดเอาไว้มากมาย
ว่าเธอ คงคิดจริงใจกับฉัน
แต่สิ่งที่คิดไป ไม่มีอะไรทั้งนั้น
เป็นแค่ฝันไปเอง

อ่านใจเธอพลาดจริงๆ ก็หวังเกินไป
สุดท้ายกลายเป็นฉันเข้าใจผิด
ตกลงคือคิดไปเอง อ่านเกมพลาดไปเอง
ก็ฉัน จะไปโทษใคร

คาดเอาไว้ผิด คิดเอาไว้มากมาย
ว่าเธอ คงคิดจริงใจกับฉัน
แต่สิ่งที่คิดไป ไม่มีอะไรทั้งนั้น
เป็นแค่ฝันไปเอง