Mark jin

เนื้อเพลง ผิดที่เธอให้ความหวัง หรือผิดที่ฉันหวังไปเอง – Mark Jin

Home / เนื้อเพลงไทย / เนื้อเพลง ผิดที่เธอให้ความหวัง หรือผิดที่ฉันหวังไปเอง – Mark Jin

ผิดที่เธอให้ความหวัง หรือผิดที่ฉันหวังไปเอง – Mark Jin

ผิดที่เธอให้ความหวัง หรือผิดที่ฉันหวังไปเอง - Mark Jin
ผิดที่เธอให้ความหวัง หรือผิดที่ฉันหวังไปเอง
เนื้อเพลง ผิดที่เธอให้ความหวัง หรือผิดที่ฉันหวังไปเอง
ผิดที่เธอให้ความหวัง หรือผิดที่ฉันหวังไปเอง

เพลง : ผิดที่เธอให้ความหวัง หรือผิดที่ฉันหวังไปเอง

ศิลปิน : MJ (Mark-Jin)