Skypass สกายพาส

เนื้อเพลง น้ำใต้ศอก – สกายพาส

Home / เนื้อเพลงไทย / เนื้อเพลง น้ำใต้ศอก – สกายพาส

น้ำใต้ศอก – สกายพาส

เป็นตัวจริงอย่างเขานั้นหรือ ที่เธอทำอะไรแล้วต้องยอมทุกอย่าง หรือเป็นคนรอง อย่างฉันใช่ไหม ที่เธอทำอะไรก็ได้ทำ คนมาทีหลังไม่ต้องพูดอะไร เสียใจไปก็เท่านั้น หากมีน้ำตาก็ให้หันหลังไป อย่าให้ใครรู้ว่าเราเจ็บ ยอมเป็นวัวเป็นควาย ให้เธอใช้มาเท่าไร ยอมเป็นทาสรับใช้ ให้เธอเป็นนายในใจฉัน เมื่อน้ำใต้ศอกมันไหลออกจากตา มันไหลลงมาอาบท่วมหัวใจ ไม่เคยจะยอมให้ใคร ทำไมต้องยอมให้เธอ เมื่อน้ำใต้ศอกมันไหลออกหมดใจ เหลือเพียงร่างกาย ที่ไร้วิญญาณ ต้องทนต้องทรมาน ต้องคอยแอบเก็บอาการ กินน้ำใต้ศอก ยอมเป็นวัวเป็นควาย ให้เธอใช้มาเท่าไร ยอมเป็นทาสรับใช้ ให้เธอเป็นนายในใจฉัน เมื่อน้ำใต้ศอกมันไหลออกจากตา มันไหลลงมาอาบท่วมหัวใจ ไม่เคยจะยอมให้ใคร ทำไมต้องยอมให้เธอ เมื่อน้ำใต้ศอกมันไหลออกหมดใจ เหลือเพียงร่างกาย ที่ไร้วิญญาณ ต้องทนต้องทรมาน ต้องคอยแอบเก็บอาการ กินน้ำใต้ศอก ต้องทนต้องทรมาน ต้องคอยแอบเก็บอาการ กินน้ำใต้ศอก
เนื้อเพลง น้ำใต้ศอก
น้ำใต้ศอก - สกายพาส

น้ำใต้ศอก – สกายพาส

Mv เพลง น้ำใต้ศอก

เพลง : น้ำใต้ศอก

ศิลปิน : สกายพาส