ทั้งทั้งที่รู้ – Crescendo

Home / เนื้อเพลงไทย / ทั้งทั้งที่รู้ – Crescendo

คนโน้นคนนี้ก็เตือน
คงเหมือนเรานี้เลอะเลือน
จริงจริงแล้วมันจำใจ
แต่ใครจะเห็นความจริง
ใครจะรู้จริงไปกว่าตัวเรา

คนไหนใครหนอเข้าใจ
บางครั้งบางหนฝืนใจ
เราก็เหมือนดังใครใครอยากทำชีวิตดีดี
แต่มีบางครั้งคนเราก็ต้องจำใจ

ทั้งทั้งที่รู้อยู่ ก็ทั้งทั้งที่รู้อยู่เต็มหัวใจ
จะลองทำไปสักครั้ง
ทั้งทั้งที่รู้อยู่ ก็ทั้งทั้งที่รู้ก็พอเข้าใจ
ก็แล้วมีทางอื่นไหมให้เราเลือกทำ

เราก็เหมือนดังใครใครอยากทำชีวิตดีดี
แต่มีบางครั้งคนเราก็ต้องจำใจ

ทั้งทั้งที่รู้อยู่ ก็ทั้งทั้งที่รู้อยู่เต็มหัวใจ
จะลองทำไปสักครั้ง
ทั้งทั้งที่รู้อยู่ ก็ทั้งทั้งที่รู้ก็พอเข้าใจ
ก็แล้วมีทางอื่นไหมให้เราเลือกทำ

ก็ทั้งทั้งที่รู้ทั้งทั้งที่รู้อยู่ ก็ทั้งทั้งที่รู้ทั้งทั้งที่รู้อยู่
ก็ทั้งทั้งที่รู้ทั้งทั้งที่รู้อยู่ ก็ทั้งทั้งที่รู้…