ทนไม่ไหว (บ้า)

Home / เนื้อเพลงไทย / ทนไม่ไหว (บ้า)

อา…อา…อา…
มันทนไม่ไหว..
มันทนไม่ไหว..
มันทนไม่ไหวแล้ว..
มันทนไม่ได้..
มันทนไม่ได้..
มันทนไม่ได้แล้ว..
มันทนไม่ไหว..
มันทนไม่ไหว..
มันทนไม่ไหวแล้ว..
มันทนไม่ได้..
มันทนไม่ได้..
มันทนไม่ได้แล้ว..
อา…อา…อา…
เธอจ๋า
ทำไมทำอย่างนั้น
ทำไมทำกับฉัน
เหมือนคนไม่รู้จัก
เธอจ๋า
ทำไมทำอย่างนั้น
ทำไมทำกับฉัน
เหมือนคนไม่รู้จัก
เธอจ๋า
ทำไมทำอย่างนั้น
ทำไมทำกับฉัน
เหมือนคนไม่รู้จัก
เธอจ๋า
ทำไมทำอย่างนั้น
ทำไมทำกับฉัน
เหมือนคนไม่รู้จัก
อา…อา…อา
มันทนไม่ไหว..
มันทนไม่ไหว..
มันทนไม่ไหวแล้ว..
มันทนไม่ได้..
มันทนไม่ได้..
มันทนไม่ได้แล้ว..
มันทนไม่ไหว..
มันทนไม่ไหว..
มันทนไม่ไหวแล้ว..
มันทนไม่ได้..
มันทนไม่ได้..
มันทนไม่ได้แล้ว..
เธอจ๋า
ทำไมทำอย่างนั้น
ทำไมทำกับฉัน
เหมือนคนไม่รู้จัก
เธอจ๋า
ทำไมทำอย่างนั้น
ทำไมทำกับฉัน
เหมือนคนไม่รู้จัก
เธอจ๋า
ทำไมทำอย่างนั้น
ทำไมทำกับฉัน
เหมือนคนไม่รู้จัก
เธอจ๋า
ทำไมทำอย่างนั้น
ทำไมทำกับฉัน
เหมือนคนไม่รู้จัก
อา…อา…อา…
อา…อา…อา…
ทนไม่ไหว…..ทนไม่ไหว…..ทนไม่ไหว..
อา…อา…อา…อา…อา…อา…