ชื่นใจได้รักเธอ

Home / เนื้อเพลงไทย / ชื่นใจได้รักเธอ

เธอคือคนเดียว
ที่เป็นแรงบันดาลใจ
มีความเป็นชาย
และมีความเป็นตัวจริง
เธอคนสำคัญ
ดลใจฉันทำได้ทุกสิ่ง
ดีใจจริง จริง
ที่ชีวิตฉันได้ใกล้เธอ
เป็นเวลาเนิ่นนาน
ที่ฉันต้องคอยเก็บ
เก็บอาการเอาไว้
ลึก ลึกข้างใน
และตัวฉันคงไม่กล้าพอ
จะบอกความในใจ
กลัวเธอไม่รักกัน
เธอเป็นโลกกลม
เป็นดวงดาวพระจันทร์
เธอเป็นกลางวัน
เป็นกลางคืนเป็นทุกสิ่ง
เธอคนสำคัญ
ทำให้ฉันได้พึ่งพิง
ดีใจจริง จริง
ที่ชีวิตฉันได้ใกล้เธอ
เป็นเวลาเนิ่นนาน
ที่ฉันต้องคอยเก็บ
เก็บอาการเอาไว้
ลึก ลึกข้างใน
และตัวฉันจะไม่มีโอกาส
ได้บอกเธอ
ได้แค่เพียงฝันลำพัง
ก็ชื่นใจ ได้รักเธออย่างนี้
แอบรักเธอ ก็รู้สึกตื้นตัน
ความในใจที่ฉันมีให้เธอ
ไม่เคยต้องการ
ให้เธอมารับฟัง
ขอมีความสุขมีเธอในฝัน
เป็นเวลาเนิ่นนาน
ที่ฉันต้องคอยเก็บ
เก็บอาการเอาไว้
ลึก ลึกข้างใน
และตัวฉันจะไม่มีโอกาส
ได้บอกเธอ
ได้แค่เพียงฝันลำพัง
ก็ชื่นใจ ได้รักเธออย่างนี้
แอบรักเธอ ก็รู้สึกตื้นตัน
ความในใจที่ฉันมีให้เธอ
ไม่เคยต้องการ
ให้เธอมารับฟัง
ขอมีความสุขมีเธอในฝัน
ก็ชื่นใจ ได้รักเธออย่างนี้
แอบรักเธอ ก็รู้สึกตื้นตัน
ความในใจที่ฉันมีให้เธอ
ไม่เคยต้องการ
ให้เธอมารับฟัง
ขอมีความสุขมีเธอในฝัน
รักเธอข้างเดียว
พอใจแค่นั้น