ฉันไม่พูดภาษาไทย

Home / เนื้อเพลงไทย / ฉันไม่พูดภาษาไทย

ห้องน้ำอยู่ที่ไหน
พูดภาษาอังกฤษได้ไหม
นี้อะไร?  นั้นเท่าไร?
ไม่เข้าใจ

ไทยไม่ง่าย
เมื่อไปพูดกับคนอยู่ที่ไหน
“ขอโทษนะ, แต่พูดช้าๆ ได้ไหม”
ฉันไม่พูดภาษาไทย

แต่ฉันพยายามมากมาย
เพราะว่าอยากเป็นเพื่อนเธอ >3

ฉันไม่พูดภาษาไทย
แต่ฉันพยายามมากมาย
เพราะว่าอยากเป็นเพื่อนเธอ >3

และเธอคิดว่าฉันพูดดีๆ
แต่ฉันไม่เข้าใจอะไร
“You say to me”

ขอโทษนะ…
แต่ฉันไม่พูดภาษาไทย

ฉันพยายามพูด ฉันพยายามเขียน
ฉันพยายามอ่าน แต่มันยากมากเรียน
ขอบคุณสำหรับสู้ๆ มากๆ
แต่ฉันต้องการบอกเธอ…

ไทยไม่ง่าย

เมื่อไปพูดกับคนอยู่ที่ไหน

“ขอโทษนะ…
…แต่พูดช้าๆ ได้ไหม?”

ฉันไม่พูดภาษาไทย
แต่ฉันพยายามมากมาย
เพราะว่าอยากเป็นเพื่อนเธอ >3

ฉันไม่พูดภาษาไทย
แต่ฉันพยายามมากมาย
เพราะว่าอยากเป็นเพื่อนเธอ >3

และเธอคิดว่าฉันพูดดีๆ
แต่ฉันไม่เข้าใจอะไร
“You say to me”

ขอโทษนะ…
แต่ฉันไม่พูดภาษาไทย