จิ๊จ๊ะ

Home / เนื้อเพลงไทย / จิ๊จ๊ะ

ฮู้… โว้ โว
ฮู้… เย้เย โว้โว
อย่าโกรธกันเลย
ยกโทษให้ฉันถ้าทำผิดไป
อย่าโทษฉันเลย
ฉันเพียงต้องการให้เธอเข้าใจ
ช่วยบอกได้ไหม
ต้องการสิ่งใด
ช่วยบอกได้ไหม
ฉันให้ทุกอย่าง
ช่วยบอกได้ไหม…
ช่วยบอกได้ไหม…
แต่อย่ามาจิ๊จ๊ะให้มันมากไป
มันจะเป็นบ้า
เรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๋า
จะดีกว่าไหม ฉันว่าเข้าท่า
แต่ถ้าจิ๊จ๊ะฉันก็ต้องไป
แต่อย่ามาจิ๊จ๊ะให้มันมากไป
มันจะเป็นบ้า
เรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๋า
จะดีกว่าไหม ฉันว่าเข้าท่า
แต่ถ้าจิ๊จ๊ะฉันก็ต้องไป
ก็บอกมาเลย
เป็นเพียงคำถาม
เพื่อความเข้าใจ
อย่าโทษฉันเลย
ฉันเพียงต้องการให้เธอเข้าใจ
ช่วยบอกได้ไหม
ต้องการสิ่งใด
ช่วยบอกได้ไหม
ฉันให้ทุกอย่าง
ช่วยบอกได้ไหม…
ช่วยบอกได้ไหม…
แต่อย่ามาจิ๊จ๊ะให้มันมากไป
มันจะเป็นบ้า
เรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๋า
จะดีกว่าไหม ฉันว่าเข้าท่า
แต่ถ้าจิ๊จ๊ะฉันก็ต้องไป
แต่อย่ามาจิ๊จ๊ะให้มันมากไป
มันจะเป็นบ้า
เรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๋า
จะดีกว่าไหม ฉันว่าเข้าท่า
แต่ถ้าจิ๊จ๊ะฉันก็ต้องไป
ฮู้… โว้ โว
ฮู้… เย้เย โว้โว
แต่อย่ามาจิ๊จ๊ะให้มันมากไป
มันจะเป็นบ้า
เรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๋า
จะดีกว่าไหม ฉันว่าเข้าท่า
แต่ถ้าจิ๊จ๊ะฉันก็ต้องไป
แต่อย่ามาจิ๊จ๊ะให้มันมากไป
มันจะเป็นบ้า
เรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๋า
จะดีกว่าไหม ฉันว่าเข้าท่า
แต่ถ้าจิ๊จ๊ะฉันก็ต้องไป