จากวันนี้ขอมีเพียงเธอ

Home / เนื้อเพลงไทย / จากวันนี้ขอมีเพียงเธอ

เธอคนนี้ ที่ดี และจริงใจ
เธอใช่ไหม ที่ทำฉันร้อนรน
ก็คงเป็นเธอคนดี ที่ดีที่สุด
ของฉันมาตั้งแต่เคยพบใคร
และเธอเท่านั้น ที่ตัวฉันจะยอม
และก็จะพร้อมรับฟังทุกถ้อยคำ
หากเอ่ยอะไรออกมา
เข้าใจทั้งนั้น
แม้ว่ามันจะทำให้ฉันเสียใจ
และเธอคงรู้รู้ดี
ที่ฉันทำไปเพราะใคร
และอยากให้รู้หัวใจมีแต่เธอ
ไม่อยากให้ฉันเหมือนใคร
คนใดที่เธอเคยเจอ
ให้เธอรับรู้ ไว้เสมอ
ว่าใจของฉัน
มีแต่เธอ เพียงคนเดียว
จากวันนี้ ขอมี แค่เพียงเธอ
มั่นคงเสมอ
แม้เธอจะอยู่ไกลแสนไกล
ซึ่งคงเป็นเสียง เรียกร้อง
มาจากหัวใจ
ให้ฉันได้ยืนอยู่คู่เธอ
และเธอเท่านั้น ที่ตัวฉันจะยอม
และก็จะพร้อมรับฟังทุกถ้อยคำ
หากเอ่ยอะไรออกมา
เข้าใจทั้งนั้น
แม้ว่ามันจะทำให้ฉันเสียใจ
และเธอคงรู้รู้ดี
ที่ฉันทำไปเพราะใคร
และอยากให้รู้หัวใจมีแต่เธอ
ไม่อยากให้ฉันเหมือนใคร
คนใดที่เธอเคยเจอ
ให้เธอรับรู้ ไว้เสมอ
ว่าใจของฉัน
มีแต่เธอ เพียงคนเดียว
ก็รู้ดี ว่ารักเธอ เสมอ
ในหัวใจ อยากขอเพียง
ให้เข้าใจ
จะเกิดอะไรก็ไม่สำคัญ
แค่เพียงให้ฉันได้รักเธอ
และเธอคงรู้รู้ดี
ที่ฉันทำไปเพราะใคร
และอยากให้รู้หัวใจมีแต่เธอ
ไม่อยากให้ฉันเหมือนใคร
คนใดที่เธอเคยเจอ
อยากบอกให้รู้ ไว้เสมอ
ว่าใจของฉัน
มีแต่เธอ เพียงคนเดียว