ง่ายที่จะรัก ยากที่จะลืม

Home / เนื้อเพลงไทย / ง่ายที่จะรัก ยากที่จะลืม

เธอ.. ก็แค่ทิ้งฉันไป
เธอก็เพียงแค่จากกันไป
ลืมอะไรง่ายง่ายเลย
เธอ.. ไม่ได้แคร์มากมาย
ใจของเธอมันคงเฉยเฉย
ลืมว่าเราเคยรักกัน
เธอทำได้
เธอทำเหมือนมันง่ายดายสิ้นดี
ฉันอยากจะลืมสักวินาที
ทำไม่เคยได้เลย
มันง่ายง่ายถ้าจะให้รัก
แต่ยากถ้าจะให้ลืม
มันลำบากเหลือเกิน
ที่จะตัดใจ
ทุกทีที่ตื่นตอนเช้า
ก็คิดถึงเธอก่อนใคร
ไม่รู้ทำไมไม่อาจลืมเธอ
เธอ.. อาจไม่มีเยื่อใย
มันก็เพียงจบจบกันไป
เดินทางใครก็ทางมัน
เธอ.. อาจจะไม่เหลือใจ
ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของฉัน
เธอเอามันไปให้ใคร
เธอทำได้
เธอทำเหมือนมันง่ายดายสิ้นดี
ฉันอยากจะลืมสักวินาที
ทำไม่เคยได้เลย
มันง่ายง่ายถ้าจะให้รัก
แต่ยากถ้าจะให้ลืม
มันลำบากเหลือเกิน
ที่จะตัดใจ
ทุกทีที่ตื่นตอนเช้า
ก็คิดถึงเธอก่อนใคร
ไม่รู้ทำไมไม่อาจลืมเธอ
มันง่ายง่ายถ้าจะให้รัก
แต่ยากถ้าจะให้ลืม
มันลำบากเหลือเกิน
ที่จะตัดใจ
ทุกทีที่ตื่นตอนเช้า
ก็คิดถึงเธอก่อนใคร
ไม่รู้ทำไมไม่อาจลืมเธอ
มันง่ายง่ายถ้าจะให้รัก
แต่ยากถ้าจะให้ลืม
มันลำบากเหลือเกิน
ที่จะตัดใจ
ทุกทีที่ตื่นตอนเช้า
ก็คิดถึงเธอก่อนใคร
ไม่รู้ทำไมไม่อาจลืมเธอ