Jeff Demo Project

เนื้อเพลง คิดถึงเธอแทบจะตายแล้ว – เจฟ (Jaff) Demo Project

Home / เนื้อเพลงไทย / เนื้อเพลง คิดถึงเธอแทบจะตายแล้ว – เจฟ (Jaff) Demo Project

คิดถึงเธอแทบจะตายแล้ว – เจฟ Demo Project

เนื้อเพลง คิดถึงเธอแทบจะตายแล้ว
คิดถึงเธอแทบจะตายแล้ว – เจฟ

เพลง : คิดถึงเธอแทบจะตายแล้ว
ศิลปิน : เจฟ (Jaff)
เนื้อเพลง : ปิยะ ประชากุล
เรียบเรียง : ธนา ลวสุต,ธนะ ลวสุต