รวมเพลง KLEAR

เนื้อเพลง คํายินดี – KLEAR

Home / เนื้อเพลงไทย / เนื้อเพลง คํายินดี – KLEAR

คํายินดี – KLEAR

คํายินดี - KLEAR
คํายินดี
เนื้อเพลง คํายินดี - KLEAR

เพลง : คำยินดี
เนื้อร้อง : รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย/คียาภัทร โพธิ์วงศ์ไพรเลิศ
ทำนอง : ดนัย ธงสินธุศักดิ์
เรียบเรียง : Klear/ดนัย ธงสินธุศักดิ์