ความรักสีดำ

Home / เนื้อเพลงไทย / ความรักสีดำ

ฟ้าดูสดใส
หัวใจเบิกบาน
เมื่อรัก ลอยผ่าน
เมื่อฉัน มีเธอ
รักเธอหมดใจ
รักให้แต่เธอ
ไม่เคยเผลอรักใคร..ไม่เคย
รักไม่เสื่อมคลาย
พร้อมใจร่วมทาง
แต่แล้วบางอย่าง
กลับขวางทางเรา
รักจึงเงียบเหงา
เศร้าตลอดมา
เมื่อเราจำร้างลาฝืนใจ
ห่างจากเธอมาพบคนใหม่
ในใจนั้นรู้ว่า
ไม่ปรารถนาใคร
ไม่คิดจะเป็นของใคร
ถึงแม้คนใหม่
จะรักและเอาใจใส่
ไม่อาจเปลี่ยนแปลง
แบ่งใจให้ใคร
ดังคนไม่มีน้ำใจ
ฟ้ามืดสลัว หัวใจจดจำ
แต่ความรักสีดำช้ำใจ
ห่างจากเธอมาพบคนใหม่
ในใจนั้นรู้ว่า
ไม่ปรารถนาใคร
ไม่คิดจะเป็นของใคร
ถึงแม้คนใหม่
จะรักและเอาใจใส่
ไม่อาจเปลี่ยนแปลง
แบ่งใจให้ใคร
ดังคนไม่มีน้ำใจ
แต่มีเธอ