คนใกล้ตัว

Home / เนื้อเพลงไทย / คนใกล้ตัว

เคย…ได้ยินใครๆ บอกไว้ หนทางที่มัน…ห่างไกล ก็คือตัวแปรแห่งความรักร้าว
ใคร…เค้าเตือนให้คอยทำใจ ไม่เคย…ไหวหวั่น วางใจในรัก ไม่นึก…ระแวง

ยัง…มั่นใจว่าเธอมั่นคง ห่างกัน…เพียงไหน รักเราต้องไปได้ดี
แต่ความเป็นจริง ไม่อาจจะหยุดยั้งได้ เธอกำลังจะไป…จากฉัน

เป็น…เพราะเธอใกล้กันกับเขา เค้าคอยดูแลใส่ใจ เหมือนเราที่เคยอยู่กันครั้งนั้น
ใจ…ของเธอก็เลยเปลี่ยนไป ไม่เหลือ…เยื่อใย เพราะความที่เราห่างกัน

จำ…จนตาย ฉันจะจำจนตาย ว่าคนจริงใจมันแพ้…คนใกล้ตัว

เคย…มั่นใจว่าเธอมั่นคง ห่างกันเพียงไหน รักเราต้องไปได้ดี
ความเป็นจริงไม่อาจจะหยุดยั้งได้ เธอมีใครคนนั้น…ใกล้เธอ

คนจริงใจมันแพ้…คนใกล้ตัว