ขอมือเธอหน่อย – นันทิดา แก้วบัวสาย

Home / เนื้อเพลงไทย / ขอมือเธอหน่อย – นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง ขอมือเธอหน่อย อยากจะจับมือกับเธอจับมือกับเธอสักครั้งจับมือให้ฉันไม่เคว้งไม่คว้างและไม่เปล่าเปลี่ยวเกินไปอยากจะสบตากับเธอสบตากับเธอต่อไปอยากจะเก็บแววแห่งความเข้าใจเอาไว้อบอุ่นนานนานขอมือเธอหน่อยไว้คอยกระชับให้ชื่นใจขอมองตาหน่อยไว้คอยให้เตือนเมื่อเหงาใจขอใจเธอหน่อยไว้คอยเป็นแรงผลักดันฝันอันยิ่งใหญ่หากมีหัวใจของเธอก็สุขเกินพอ…อยากจะจับมือกับเธอจับมือให้เธอแน่ใจอยากที่จะยืนกับเธอต่อไปและพบสิ่งใหม่ดีดีขอมือเธอหน่อยไว้คอยกระชับให้ชื่นใจขอมองตาหน่อยไว้คอยให้เตือนเมื่อเหงาใจขอใจเธอหน่อยไว้คอยเป็นแรงผลักดันฝันอันยิ่งใหญ่หากมีหัวใจของเธอก็สุขเกินพอ…ขอมือเธอหน่อยไว้คอยกระชับให้ชื่นใจขอมองตาหน่อยไว้คอยให้เตือนเมื่อเหงาใจขอใจเธอหน่อยไว้คอยเป็นแรงผลักดันฝันอันยิ่งใหญ่หากมีหัวใจของเธอก็สุขเกินพอ…