ขอบคุณครับ (เจ็บดีครับ)

Home / เนื้อเพลงไทย / ขอบคุณครับ (เจ็บดีครับ)

ได้ทิ้งเดือนทิ้งดาว
ที่มือฉันเคยเอื้อมถึง
เมื่อคนคนหนึ่ง
มายืนข้างในใจฉัน
ก็เธอทำให้มั่นใจ
ว่าสองเราคู่กัน
ก็เลยทำไป
ให้ทุกอย่าง..หมดหัวใจ
เพื่อพบความเป็นจริงให้จำไว้
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
หลอกให้หลงทำไป
แลกกับความว่างเปล่า
ขอบคุณครับ
เจ็บดีครับ
กับความรักลอยลอยเป็นดั่งลม
แค่พัดแค่ผ่านมาทางนี้
ในใจนี้ให้คนนี้ได้ชื่นชม
ไม่ช้าก็ผ่านก็เลยหาย
ให้ใจหายเมื่อสุดท้าย
รักคือสายลม
ให้แค้นเคืองโทษเธอ
มันคงไม่ช่วยอะไร
แค่ฉันมันจริงใจ
กับคนไม่จริงกับฉัน
ก็เธอทำให้มั่นใจ
ว่าสองเราคู่กัน
ก็เลยทำไป
ให้ทุกอย่าง..หมดหัวใจ
เพื่อพบความเป็นจริงให้จำไว้
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
หลอกให้หลงทำไป
แลกกับความว่างเปล่า
ขอบคุณครับ
เจ็บดีครับ
กับความรักลอยลอยเป็นดั่งลม
แค่พัดแค่ผ่านมาทางนี้
ในใจนี้ให้คนนี้ได้ชื่นชม
ไม่ช้าก็ผ่านก็เลยหาย
ให้ใจหายเมื่อสุดท้าย
รักคือสายลม
แค่พัดแค่ผ่านมาทางนี้
ในใจนี้ให้คนนี้ได้ชื่นชม
ไม่ช้าก็ผ่านก็เลยหาย
ให้ใจหายเมื่อสุดท้าย
รักคือสายลม