555 (ToT) – WONDERFRAME

555 (ToT) – WONDERFRAME

เนื้อเพลง 555 (ToT) ได้แต่พิมพ์ 555 แต่มีน้ำตาซ่อนอยู่ ไม่รู้ว่าต้องพิมพ์อะไร ก็ตอบเพียง 555 แต่ว่าน้ำตาจะไหล ส่งสติกเกอร์ไปว่า OK ก็วันนั้นที่เธอส่งข้อความมา ว่าเธอจะลาไปกับใครที่เธอเพิ่งมองตา เหมือนเธอจะลืม…