กรุงโรม (Rome) – White Vanilla

กรุงโรม (Rome) – White Vanilla

ก็รู้ว่ายังไม่ค่อยจะถูกใจใคร ก็รู้ว่ายังไม่ใช่ที่เธอต้องการ ก็รู็ว่ายังได้แค่ครึ่งๆ กลางๆ ยังไม่ดีเท่าไร.. ก็ขอเวลาไม่นาน ให้ได้ปรับปรุงตัวเอง ขอสัญญาด้วยเพลงที่เขียนขึ้นใหม่ ขอพื้นที่ให้คนที่ไม่ค่อยเอาไหน เธอจะรอได้ไหม ได้หรือเปล่า * ก็คงเหมือนกรุงโรม ต้องสร้างเป็นวันๆ เอดิสันใช้เวลาประดิษฐ์หลอดไฟ…