ไม่คิดอะไร – When

ไม่คิดอะไร – When

ทุกๆ ครั้งที่เรายังต้องพบ(กัน) เธอวางตัวลำบากมากใช่ไหม เธออย่าเพิ่งคิดไป เธออย่าเพิ่งคิดไกล ก็แค่ฉันกับเธอเคยบอกรัก(กัน) เธอลืมมันลำบากมากใช่ไหม เธออย่าเพิ่งคิดไป อยากให้เธอเข้าใจ บอกเลย บอกเลยว่าฉันไม่คิดอะไร… ไม่คิดอะไร บอกเลย บอกเลยว่าฉันไม่คิดอะไร… ไม่คิดอะไร…

ไม่คิดอะไร

ไม่คิดอะไร

ทุก ๆ ครั้งที่เรายังต้องพบกัน เธอวางตัวลำบากมาใช่ไหม เธออย่าเพิ่งคิดไป เธออย่าเพิ่งคิดไกล ก็แค่ฉันกับเธอเคยบอกรักกัน เธอลืมมันลำบากมาใช่ไหม เธออย่าเพิ่งคิดไป อยากให้เธอเข้าใจ บอกเลย บอกเลยว่าฉันไม่คิดอะไร ไม่คิดอะไร บอกเลย บอกเลยว่าฉันไม่คิดอะไร…