เข้าใจ – Tong & Jennie

เข้าใจ – Tong & Jennie

เข้าใจ ฉันเข้าใจทุกอย่าง เลิกบังเลิกอำพราง ขอให้ฟังกันก่อน เรื่องเราหากจะคิดไป จะอยู่ไปใยให้หมอง อยู่ เราสองก็คงปวดใจ สองใจ คิดไปคนละอย่าง ต่างคนต่างมีทาง รักช่างทนกันได้ สองคนไม่เคยเข้าใจ คนให้อภัยไม่มี อยู่…