เพื่อดาวดวงนั้น

เพื่อดาวดวงนั้น

The Star 8 – เพื่อดาวดวงนั้น คำร้อง วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ ทำนอง วีรภัทร์ อึ้งอัมพร เรียบเรียง จิตรกร มงคลธรรม ฉันมีความฝัน…