ไม่รู้ตัว – The Bottom Blues

ไม่รู้ตัว – The Bottom Blues

The Bottom Blues – ไม่รู้ตัว คำร้อง/ทำนอง จักรธร ขจรไชยกูล, ไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ เรียบเรียง เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ บอกทีได้ไหม ว่ามันไม่จริง…

Baby I Love You

Baby I Love You

The Bottom Blues – Baby I Love You คำร้อง/ทำนอง ไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ เรียบเรียง The Bottom Blues,เพิ่มศักดิ์…