Happy Ending – The Begins

Happy Ending – The Begins

ฉากสุดท้าย แค่ไม่…สมหวัง ไม่เหมือนเรื่อง..รัก ที่เคยได้ฟัง ไม่แปลก อะไร ใช่ไหม เธอกับฉัน นั้น..รู้ดี ว่ารัก ที่มี เป็น..ไป..ไม่ได้ ถามว่ามันเจ็บใหม ฉันจะตอบเธอ..ให้ฟัง รู้ใหม..ตั้งแต่วันแรก…