Take Care

Take Care

ฉันเดินทางมาไกลแสนไกล โบยบินไปอยู่นานแสนนาน ภูเขาทะเลบ้านเมืองสวยงามเพียงใด ฉันผ่าน อะไรดีๆที่เจอมากมาย บางทีอยากให้มาเจอด้วยกัน ยิ่งคิดถึงเธอทุกวันที่ระยะทางห่างไกล เพราะฉันฝากความรัก หมดทั้งหัวใจที่มี ให้เธอเก็บไว้ดีๆ เหมือนที่เราสัญญา **ฝากดูแลให้ดีนะ ให้เหมือนฉันไม่ไปไหน ฝากเธอดูแลดอกไม้ที่บานในใจของเรา ฝากดูแลให้ดีนะ…