มันใหญ่มาก – Superband

มันใหญ่มาก – Superband

จะทำอย่างไร คนก็มีมากมาย จะทำอย่างไร ต่างคนก็มีความต่าง ในวันที่เรา จะทำให้มันเปลี่ยนไป ในวันที่เรา ได้พร้อมมาอยู่ด้วยกัน จะเป็นอย่างไร หากรวมมาเป็นหนึ่งเดียว ใจเราตรงกัน เจอกันแล้วมันยิ่งใหญ่ จะเป็นอย่าง ถ้าคนที่มีมากมาย มารวมพลัง…