Star – 60 Miles

Star – 60 Miles

ดวงดาว ที่เราเคยมองกัน โปรดรู้ไว้ว่าใจฉัน ยังมองอยู่เสมอ โอ้ดวงดาว แม้เราอยู่ไกลกัน แต่แสงยังส่งมาถึงฉัน และมันคงเป็นเช่นนั้น * โอ้ดาวเจ้าเองก็อยู่บนฟ้าไกล เจ้ารู้หรือไม่ ว่าใครมองอยู่ หากคนๆนึงกำลังคิดถึงใคร ขอดาวช่วยส่งไปให้เธอได้ไหม **…