แค่หันมา

แค่หันมา

ก็เข้าใจดี ว่าเรามี แค่ไหน ต่างกับใครๆ ที่เธอต้องการ ก็ไม่เป็นไร ได้เท่าไหร่ เท่านั้น แค่ฝันที่มันไม่มี วันเป็นจริง เธอได้ไปดี มันก็ดี แค่ไหน ไม่เคยเสียใจ ที่ได้รักเธอ…