รุ้ง – Slot Machine

รุ้ง – Slot Machine

เหม่อมองท้องฟ้า และหวังวันที่ดี ความทรงจำที่ีผ่านมา จบลงแล้วให้ผ่านไป วันนี้เป็นวันใหม่… เมื่อแดดส่องลงมา แม้มีเมฆฝน จะเกิดรุ้งทอเป็นสาย ดับสลายความมืดมน สดใสในตา ถึงเวลา ฉันเข้าใจ ก่อนชีวิตจะอ่อนล้า ก่อนชีวิตจะผ่านพ้นจนหมดเวลา พอได้รู้ว่าหยุดตามหา…