เผชิญ (NEVER GIVE UP) – RTSM

เผชิญ (NEVER GIVE UP) – RTSM

กู่ร้องคําราม ส่งเสียงกังวาล เรามาร่วมจดจํา ล้มและเจ็บมากี่ครั้ง บาดแผลยังคงสอนใจ กู่ร้องคําราม ส่งเสียงกังวาล รายล้อมด้วยพลัง แม้ต้องเจ็บสักกี่ครั้ง อยากบอกให้โลกได้ฟัง NEVER GIVE UP!!! ในโลกความจริงอันเลวร้าย หลายคนยอมแพ้พ่าย…