พยายาม – O-Pavee

เพลง พยายาม – O-Pavee

เตรียมดอกไม้ ที่สวยที่สุด ที่คิด­ว่าจะหาได้ เตรียมขนม ที่เธอชอบ เสาะหามาจากทุกๆแห่งหน เตรียมคำร้อง ท่วงทำนองอยากจะร้อ­งให้เธอฟัง แหวนวงนั้น ที่เธอใฝ่ฝัน ฉันจะหามาให้เธอ ไม่เคยจะอะไรแบบนี้มาก่อน เพราะไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อน แต่เพราะเธอ แต่เพราะเธอ…