ลมหายใจในวันวาน – Mummy Daddy

ลมหายใจในวันวาน – Mummy Daddy

แม้วันจะเปลี่ยน เส้นทางเดินจะเปลี่ยน แม้มือที่จับฉันไว้ไม่ใช่เธอ แม้มีใครใหม่ ร่วมทางเดินกันใหม่ หัวใจยังถูกทิ้งไว้ ไว้กับเธอ เวลา สถานการณ์จะเปลี่ยนมาไกลเท่าไร แต่ส่วนลึกที่สุดในใจ ก็ไม่เห็นลืมเธอเสียที มีชีวิตอยู่ไปด้วยลมหายใจของในวันวาน อยู่กับความทรงจำเมื่อครั้งมีเธอข้างกาย ไม่มีทางจะลืมและคงเหลือเพียงช่องว่างในใจ ไม่ว่าใครก็คงไม่มีวันแทนที่เธอ…