เสียใจ (I’m sorry)

เสียใจ (I’m sorry)

MuchMore – เสียใจ (I’m sorry) คำร้อง/ทำนอง เปปเปอร์, รัฐศาสตร์ กรสูต อยากออกไปพบเธอ ก็เพียงแค่ได้เจอ อยากบอกเธอให้เธอได้รู้ว่า อยากออกไปพบเธอ อยากออกไปหาเธอ อยากบอกเธอ…