จำเอาไว้ – Morning Soon

เพลง จำเอาไว้ – Morning Soon

เห็นฉันเห็นว่าเธอ กับคนนั้น เริ่มทะเลาะ เริ่มจะหาเรื่องกัน ความสัมพันธ์ หมดความหมายลงไป คิดเธอคิดว่าคนอื่นที่เจอ คงคล้ายๆกัน เจ้าชู้ อู่ วู๊ อู นิสัยผู้ชาย คนที่เธอนั้นเจอ ผ่านมาแล้วไม่รู้เท่าไร…