ลมเปลี่ยนทิศ – Cover Maggie Rosenberg

ลมเปลี่ยนทิศ – Cover Maggie Rosenberg

ใบไม้หล่น..เมื่อลมพัดผ่าน เป็นสัญญาน..แห่งความผันเปลี่ยน ทุกๆ..สิ่งคือความหมุนเวียน..ไม่เที่ยงแท้ ทำทุกอย่างให้ดีที่สุด..เพียงเพื่อฉุดให้เธอไม่ไป ในที่สุดก็คงต้องหยุด..และยอมแพ้ ใจของคนหนอคน ก็ไม่รู้จะห้ามยังไง ให้ลมไม่เปลี่ยนทิศ และชีวิตชีวิตจะห้ามยังไงให้เธอไม่ไป ไม่มีทาง เรามาไกลเท่านี้ก็ดีเหลือเกิน ขอบใจนะที่เคยมีกัน มันถึงเวลายอมรับความจริง เรามาไกลเท่านี้ ก็เกินที่ฝัน…

ฉันไม่พูดภาษาไทย

ฉันไม่พูดภาษาไทย

ห้องน้ำอยู่ที่ไหน พูดภาษาอังกฤษได้ไหม นี้อะไร?  นั้นเท่าไร? ไม่เข้าใจ ไทยไม่ง่าย เมื่อไปพูดกับคนอยู่ที่ไหน “ขอโทษนะ, แต่พูดช้าๆ ได้ไหม” ฉันไม่พูดภาษาไทย แต่ฉันพยายามมากมาย เพราะว่าอยากเป็นเพื่อนเธอ >3 ฉันไม่พูดภาษาไทย…