แมนแมนแฟนคนเดียว – Mad Monkeys

เพลง แมนแมนแฟนคนเดียว – Mad Monkeys

เห็นแล้วชอบไปหมด จะใครก็รักไปหมด ใจฉันอยากจะโดด โดดโดดเข้าไปรักเลย ใจไวอย่างลิง เจอใครปิ๊งปิ๊งไว ยิ่งได้เจอคนที่น่ารักสุดสุดให้เต็มห้า ว่าจะเข้าไปจีบ แลกแลกลิ๊งลิ๊งไลน์ แต่เหมือนถูกสั่งถูกสอนว่า Donෲt be casanova ฉันก็เลยต้องจอด Oh…