ในหนึ่งวัน – Lullaby

เพลง ในหนึ่งวัน – Lullaby

ดวงอาทิตย์ เหนือขอบฟ้าอีกครั้ง การเริ่มต้นของวันใหม่ ก็เป็นอย่างนี้ทุกวัน ก็เป็นอย่างนี้เรื่อยไป ไม่อาจหยั่งรู้ เหตุการณ์ไหนที่เกิด สิ่งที่หวังจะเป็นอย่างไร ก็เป็นอย่างนี้ทุกวัน ก็เป็นอย่างนี้เรื่อยไป ดวงอาทิตย์ผงาดกลางท้องฟ้า ใช่ว่ามันจะอยู่ เพียงลำพัง ยังสาดแสงส่องสว่างมาบดบังเบื้องหลัง ยังมีดวงดาว…