ทุกนาที Ver.Acoustic

ทุกนาที Ver.Acoustic

KPN AWARD 21st – ทุกนาที Ver.Acoustic เมื่อก่อนจะขวา หรือว่าจะซ้าย จะไปทางไหน จะไปยังไงก็ต้องคิดเอง ดีไม่ดี ไม่มีใครช่วยออกความเห็น ก็ต้องคิดเอง คนเดียวเท่านั้น แต่ในวันนี้…