คู่แท้คนสุดท้าย – Knock The Knock

เพลง คู่แท้คนสุดท้าย – Knock The Knock

ฟ้าข้ามผ่านฤดูที่เวียนหมุนไป ฉันยังอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมาย แต่ดูเหมือนคล้าย เวลายังคงทำร้าย ให้ฉันไม่ได้เจอเขา คนนั้นเสียที เทศกาลข้ามปียังคงย้อนมา ทุกปาร์ตี้นั้นมีไม่ให้เหว่ว้า แต่ดูเหมือนว่า เวลายังคงทำร้าย ให้ฉันไม่ได้เจอเขา คนนั้นจากนี้ ฉันขออธิษฐานช่วยบันดาล เพียงต้องการ ใครสักคงที่เขาเคียงข้างกาย…