สิ่งลึกลับซับซ้อนในจักรวาล – Juliet Balcony

สิ่งลึกลับซับซ้อนในจักรวาล – Juliet Balcony

เพราะแว่นตาใช่ไหมจึงทำให้เรามองเห็นกัน หรือว่าวันนั้นฝนตกและฉันกลัวเปียกจึงหลบเดินเข้ามา หรือเจ้าหมาตัวน้อยร้องดังเธอก็เลยหันมา มันมีเหุตผลนานาชักพาให้เรามาเจอกัน หรือว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่ง ที่อยู่เบื้องหลังการพบเจอ ที่คอยวางแผนในเรื่องฉันเธอ เป็นสิ่งลึกลับซับซ้อนในจักรวาล สิ่งที่พาเรามาพบกัน ก็คือสิ่งเดียวที่พาฝนและลมหนาว พาเกสรให้ปลิวไปที่ไกลโพ้น ณ แดนไกล สู่ทุ่งกว้าง สิ่งที่พาเรามาพบกัน…