ฝน

ฝน

มีเมฆฝนลอยมาอยู่บนฟ้า มองฟ้าก็ดูแปลกไป แดดทอแสงละอองสดใส จะเปลี่ยนฟ้าเดิมๆ ที่เคยว่างเปล่า เธอคือฝนโปรยปรายในยามเช้า ให้คนเหงาเจือจางจากไป ถักทอรุ้งงดงามสดใส เปลี่ยนให้ฟ้าเทาๆ มีความหมาย เธอแต่งเติมด้วยละอองความรัก ที่เข้ามาเกาะกุมหัวใจ เปลี่ยนคืนวันที่เคยหวั่นไหว ให้สดใสเมื่อได้พบเจอ มีเธอเป็นวันที่ฝนพรำ…