ในใจเธอมีหัวใจฉันอีกดวง – D2B

ในใจเธอมีหัวใจฉันอีกดวง – D2B

เหมือนความฝัน เป็นเรื่องจริงอีกที ได้…ยืนตรงนี้ เพื่อพูดว่ารักเธอ แต่เวลายังคงซื่อตรงที่สุดอยู่เสมอ ….ต้องร่ำลา เหมือนวันนี้ มันสั้นเกินกว่าใจ เมื่อ…คำสุดท้าย อยู่ใกล้แค่พริบตา อยากให้บางนาทีของเราบังเอิญช่วยเดินช้า..­..อย่าผ่านพ้นไป อาจถึงตอนที่ต้องพูดลากัน อาจจะเหมือนใจสั่น แต่มันจะไม่ได้เป็น…วันสุดท้าย **เก็บเวลาเหล่านี้ไว้ในจิตใจ…